Vi finns även i dessa städer:

Behandling av personuppgifter

Uppgifter som lämnas till Blommor online Sverige AB vid beställningar över internet lagras för att vi ska kunna utföra den beställda tjänsten samt för fakturerings- och bokföringsändamål. Vid beställningar lagras, förutom de uppgifter som ges av beställaren, även IP-nummer och tid för beställningen. Vid utförandet av den beställda tjänsten kommer både beställarens och mottagarens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, postadress, epostadress och tid för beställning) att lämnas till den utförande blomsterbutiken. Detta så att den utförande blomsterbutiken kan komma i kontakt med beställaren och/eller mottagaren vid behov angående den beställda tjänsten. Beställarens och mottagarens kontaktuppgifter kan därmed för detta ändamål även komma att lämnas till utförande blomsterbutik i tredje land, dvs. i ett land som ligger utanför EU/EES. Detta gäller endast om tjänsten ska utföras i tredje land.

Genom att göra en beställning av en tjänst och genom registreringen av kunduppgifter i samband därmed, samtycker beställaren till att Blommor online Sverige AB behandlar uppgifterna för det ändamål som anges ovan. All lagring av data sker via vår leverantör Wgr Data AB i Sverige på servrar hos deras driftleverantörer Oderland AB samt Internetport AB.

Blommor online Sverige AB vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.

Personuppgiftsansvarig:
Blommor online Sverige AB
556537-5960
Sverige
info@skickablommorstockholm.se

Anmälan om personuppgiftsincident

Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, finns rutiner hos Blommor online Sverige AB att anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Betalningsuppgifter

Blommor online Sverige AB använder externa leverantörer för betalningar via hemsidan. Inga uppgifter sparas av Blommor online Sverige AB.

Användning av cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och anpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Användaren kan när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats på användarens dator. Om användaren inte vill tillåta cookies så kan användaren välja att ändra inställningar i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras.

Google Analytics

Blommor online Sverige AB använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild över hur besökaren använder webbplatsen. Informationen använder vi för att se hur besökaren och våra kunder använder vår webbsida. Vi tar fram besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.  Informationen sparas inte hos Blommor online Sverige AB. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Radera personinformation

Användaren har när som helst rätt att raderas ur systemen. Kontakta då vår support för hjälp i dessa frågor. Observera dock att rätten att glömmas bort endast gäller i vissa sällsynta specifika fall. Data som samlats in regelrätt och har ett syfte med detta, som gäller över en tid, t.ex. att uppfylla köpeavtal, bokföringslag etc. så skall den data som behövs för detta inte raderas.